BLOG POSTS

TUFUNUWE KITABU: Ornamentalism: How British Saw Their Empire

Mwandishi David Cannadine anajenga hoja kuwa dhamira ya utawala wa Himaya ya Uingereza duniani ilikuwa ni kuusambaza ustaarabu wa mfumo wa maisha ya Kiingereza kwenye mataifa mengine na sio kuyadunisha wala kuyadharau mataifa hayo. Ismail Jussa anaichambua nadharia hii na uwiano wake na uhalisia wa utawala wa Muingereza visiwani Zanzibar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.