KISWAHILI KINA WENYEWE

Tamu Hatuzidiriki

Jamani napata dhiki, nakujuvyeni
Au niite hilaki, niambieni
Kwani imezidi dhiki, kweli huzuni
Tamu hatuzidiriki

Tamu hatuzidiriki, siji kwanini
Kitu hata hakiliki, cha husudani
Chaporwa na mafataki, chatupwa chini
Tamu hatuzidiriki

Vipo vilivyo shambani, tuli mtini
Mara viwa pakachani, kwenda sokoni
Mwenye shamba wamhuni, yu masikini
Tamu hatuzidiriki

Twajitafutia dhiki, is’o kifani
Kwani hatutendi haki, ya duniani
Twamtendea dhihaki, Mola Manani
Tamu hatuzidiriki

Pupa inatusumbua, fikirieni
Mwaka hakijatiamia, ni ladha gani
Eti unakichukuwa, wewe fatani
Tamu hatuzidiriki

Sasa tuwa paka shume, kula wenetu
Jamani hayo kinyume, cha wetu utu
Wala si ujanadume, unyama mwitu
Tamu hatuzidiriki

Khelefu na Athmani, nawe Hamadi
Niambeni kwanini, hatufaidi –
Kula ladha ya maini, tukaburudi?
Tamu hatuzidiriki

Sir Haji nasubiri, yenu majibu
Nami nitayahubiri, kistaarabu
Wanaotenda ya shari ,niwe tabibu
Tamu hatuzidiriki

Mzee Haji (Sir Haji)
23 Novemba 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.