BLOG POSTS

A Chat with a Swahili young poet Bashiru Abdallah

Reading his verses and stanzas written in pure coastal Swahili, one can hardly notice that Bashiru Abdallah was born and raised far away from the sea shores of Tanzania. His mastery of the language is mind-blowing.

BLOG POSTS, BOOKS, eBOOKS, KISWAHILI KINA WENYEWE, PAPERBACK, ZANZIBAR DAIMA PUBLISHING

Mfalme Yuko Uchi: Diwani Mpya ya Mohammed Ghassani

NJOO uniulize Mohammed Khelef Ghassani ni nani na nitakupa vitambulisho vyake kadhaa. Kila kimoja kati yavyo kitamsibu.  Kitajaa kama pishi. Continue reading “Mfalme Yuko Uchi: Diwani Mpya ya Mohammed Ghassani”

PODCAST

Miye Zombi/I am a Zombie

Mama aliponizaa, alidhani kazaa mtu
Akanilea nikuwe
Akanifunza ili niwe
Binaadamu si jiwe
Bali mara akazuka –
Nduli akaja nitwaa!

When my mother gave birth to me
She thought she’d brough a human being
To this challenging world
She brought me up
And taught me how to behave
As a human being and not an animal
But then came a monster and took me away!PODCAST

Dunia ni Ndogo/So Small is This World

Dunia ni ndogo, haitoshi kuficha siriyo
Tafuta pengine, kama napo, watu ‘siwe nayo
Kwa dunia hii, ni bilashi kuyasiri hayo
‘Kisema ni uzushi, ‘taoneshwa yale yaliyo
Dunia ya mtandao!

So small is this world to hide your actions
Search for somewhere else if ever be
For this world nothing you could hide
And when you deny, you’d be shown all that were
The world of networks!