KISWAHILI KINA WENYEWE

Vita baina ya ukale na usasa kwenye ‘Kitumbua Kimeingia Mchanga’

Kitumbua Kimeingia Mchanga ni tamthilia ya kimageuzi iliyoandikwa na Said Ahmed Mohamed na kuchapishwa na Oxford University Press East Africa Ltd inayojaribu kuonesha mgongano uliopo kati ya ukale na usasa katika jamii, ambapo mpishano wa kimawazo na kimtazamo baina ya wazee na vijana unayaumba na kuyaumbua mahusiano yao ya siku kwa siku tangu kwenye mambo makubwa na hadi kwenye madogo. Continue reading “Vita baina ya ukale na usasa kwenye ‘Kitumbua Kimeingia Mchanga’”

Dk. Said Ahmed Mohamed
KISWAHILI KINA WENYEWE

‘Babu Alipofufuka’, riwaya inayoakisi uhalisia

Riwaya ya ‘Babu Alipofufuka’ imeandikwa na mwandishi maarufu wa kazi za fasihi na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili, Profesa Said Ahmed Mohammed, na kuchapishwa na Jomo Kenyatta Foundation mwaka 2001. Katika gamba lake la mbele, pameandikwa: “pengine ni riwaya ya ujasiri mno kupita zote Said A. Mohammed alizowaji kuandika.” Na hivyo hasa ndivyo ilivyo – hii ni riwaya ya kijasiri, ya kimapinduzi. Continue reading “‘Babu Alipofufuka’, riwaya inayoakisi uhalisia”