KISWAHILI KINA WENYEWE

Nimtoweje zizini?

Ni mkubwa mtihani, alouzusha nguruwe
Aliye asi zizini, yeye na maswahibuwe
Kuingiza ufitini, watakalo lao liwe
Nimtoweje zizini, nguruwe aliyeasi? Continue reading “Nimtoweje zizini?”