KISWAHILI KINA WENYEWE

Maisha ya Haji Gora: Msanii Atayedumu Milele

Moyo wangu una fakhari sana kwa Mola Mtukufu kuniwezesha kuwa ni mimi ambaye nimebahatika kuandika na kukamilisha kazi ya Maisha ya Haji Gora, msanii ambae ni alama ya Zanzibar. Continue reading “Maisha ya Haji Gora: Msanii Atayedumu Milele”