KISWAHILI KINA WENYEWE

Mamba – II

Manju nambe, ‘siwe kama walumbao
Nigambe, nandike kwa wasomao
Niperembe, wauimbe waimbao

Continue reading “Mamba – II”