ANDAMO
BOOKS, eBOOKS, PAPERBACK

‘Andamo’: A Young Traveller on Journey

Kiswahili has at least three meanings of the word ‘Andamo‘, which carries the title of this book. Depending on which context it has been used, Swahili people use this word to describe situations or actions. One of which is the situation of sticking tightly to something and never let it go. Continue reading “‘Andamo’: A Young Traveller on Journey”

KISWAHILI KINA WENYEWE

Siwachi Kusema: Uhuru U Kifungoni

Kusema ni moja kati ya njia za kuwasiliana na kuwasiliana kwenyewe ni miongoni mwa tabia za viumbe hai, kwa mujibu wa wataalamu wa mawasiliano. Mtu ambaye hawasiliani, au hana uwezo wa kuwasiliana, huchukuliwa kuwa amekosa kitu muhimu sana kwenye maisha yake, kama vile ambavyo angelichukuliwa mtu asiyeweza kupumua, kutoa uchafu na ama kutembea. Continue reading “Siwachi Kusema: Uhuru U Kifungoni”