KISWAHILI KINA WENYEWE

Sikitiko

Sikitiko, ni simanzi kwa mengi mateso
Sikitiko, tamaa tele mbele majuto
Sikitiko, hujaa moyoni na kekefu ya joto
Sikitiko, mbegu ya jana zao la kesho

Sikitiko, la nafsi idhilali na jekejeke la roho
Siktiko, latia ndwele na mengi mateso
Sikitiko, mwanzo nuru kiza huwa mwisho
Sikitiko, mbegu ya jana zao la kesho

Sikitiko, ladumaza kiwiliwili seuze macho
Sikitiko, halichagui mvyele wala mtoto
Sikitiko, likiwa kwako kwa wenzio ni kicheko
Sikitiko, mbegu ya jana zao la kesho

Sikitiko, kiumbe haliwezi kwa uzito
Sikitiko, hujaanamia dhalili mja kuliko
Sikitiko, halina shuja wa medali na vito
Sikitiko, mbegu ya jana zao la kesho

Suleiman Shaaban Suleiman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.