KISWAHILI KINA WENYEWE

Uzito wa Dhambi Yake

Uzito wa dhambi hii, u juu yake kichwani
Wamtesa yuko hai, hajatiwa kaburini
Kila mahala hakai, asijione motoni

Chumbani anapongia, ‘kajibwaga kitandani
Jinamizi humjia, naye yu usingizini
Silisili ‘kamtia, toka juu hadi chini

‘Kisema akaye macho, njozi awe hazioni
Humjalia makocho, ‘kamuenea mwilini
Hapo kila asemacho, huwa hakisikikani

Pale nje atokapo, kusudi awe kundini
Huzinga watu walipo, walakini hawaoni
Na hata awaonapo, si watu bali majini

Dhambi yaja juu yake, kwa sauti yenye kani
Yaimba makosa yake, kwa hasira si kughani
‘Kitubu kwa Mola wake, hwamba haiwezekani

Mohammed K Ghassani
Bonn
8 Januari 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.