KISWAHILI KINA WENYEWE

Ushujaa Kusubiri

Subiri kheri na shari
Subira ni ujabari
Ni woga kutosubiri
Nawe woga ‘siwe nao

Ziche za Mola amri
Siwe mja wa kiburi
Papara ni ufakiri
Nawe ujitenge nao

Nenda yandame safari
Na moyo wenye dhamiri
Utaifika bandari
Pole pole si kwa mbio

Kama waliosubiri
Subira nguvu ya siri
Kwenye vita na kikiri
Ndiyo silaha na ngao

Hutajuta ‘kisubiri
Subira haidhiri
Basi baki na dhamiri
Litatimu kusudio

Mohammed K. Ghassani
Agosti 2000
Zanzibar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.