KISWAHILI KINA WENYEWE

Nalitote

Ni muhimu, ya moyoni kuyanena
Ni jukumu, mayowe kupiga sana
Nekhitimu, ndio leo nikanena
Nalitote, sote tupate kuzama

Nalitote, mbao nazo tugawane
Sisi sote, kwa mapande tupeane
Pata wote, akosae tumuone
Nalitote, sote tupate kuzama

Bora hayo, kuliko wanoyafanya
Watendayo, dhahiri tunayaona
Na ambayo, yaliyofichikana
Nalitote, sote tupate kuzama

Litotapo, moja litajulikana
Kufa hapo, kwa chombo kwisha kuzama
Nami nipo, tazama nikijiona
Nalitote, sote tupate kuzama

Lizamuke, heshima kuekeana
Mume mke, haki wote kupeana
Changu chake, chake si pekeye tena
Nalitote, sote tupate kuzama

Ni mseto, us’o na ladha kinywani
Ni mmoto, si baridi ulimini
Kwangu joto, kwake baridi la shani
Nalitote, sote tupate kuzama

Ammar Ruwei Nassor
instagram:@ammarruweih
Facebook: Ammar Ruweih
Dar Es Salaam – Tanzania
24 Juni 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.