KISWAHILI KINA WENYEWE

Tusiwatiini

Wakitwambia tusende, siye tutoke, twendeni
Wakisema tusiunde, ‘sikubali, tuundeni
Wakitaka watushinde, twinuke, tuwashindeni
Hii safari ni yetu
Si yao
Nafasi tusiwapeni

‘Kitwamba ‘sikutane, tujikusanye, tukutaneni
‘Kisema ‘siandamane, sikubali, tuandamaneni
Wakitaka ‘sishikane, tukamatane, tushikamaneni
Dhamira hii ni yetu
Si yao
Nguvu hiyo ‘siwapeni

Wakitwamba ‘siandike, kalamu tutwae, tuandikeni
‘Kisema tusitamke, simu tuchukuwe, tuambianeni
Wakitaka wasitake, nawajuwe, tusiwatiini
Mwaka huu ni wetu
Si wao
Khofu ‘siwaogopeni

Mohammed K. Ghassani
Bonn
24 Mei 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.