KISWAHILI KINA WENYEWE

Pwani

Imetukuka, kwa upepo wake
Pwani, pwani, pwani
Imekamilika, njema heba yake
Ndani, ndani, ndani
Imehifadhika, sifa ya upweke
Shani, shani, shani

Bahari tulivu, mawimbi kiasi
Heko, heko, heko
Samaki shupavu, jodari na tasi
Wako, wako, wako
Anga li angavu, ‘mesheheni rasi
Huko, huko, huko

Kwenye Kiswahili, cha kusanifiwa
Safi, safi, safi
Kwenye waswahili, waliosifiwa
Kofi, kofi, kofi
Hizi ndizo mali, tulotunukiwa
Ghafi, ghafi, ghafi

Sasa ni hadithi, za kuhadithika
Aibu, aibu, aibu
Pengine theluthi, imebahatika
Kusibu, kusibu, kusibu
Wa wapi warithi, nafasi kushika
Jaribu, jaribu, jaribu

Ally Hilal,
Wete – Pemba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.