KISWAHILI KINA WENYEWE

Upumbavu wa Akili

Akili ‘napo pumbaa, haina iogopacho
Huwa yajisabilia, kwa chochote kitukacho
Hwona kifo chachelewa, mana ‘ndo tu ingojacho
Akili ‘shayo pumbaa, haiogopi vitisho

Haichi myoto ya nari, wala adhabu nzito
Haimchi jemedari,  na mizingaye mizito
Itishwe kwa masumari, yaliyokolezwa moto
Kwayo ishavyo pumbaa, faru yamuona popo

‘Napo pumbaa Akili, haina vya kusemezwa
‘Sipoteze zako mali,’kadhani ‘taigeuza
Iaminicho ndo kweli, ndio hicho ‘takifanza
‘Yache Akili pumbavu, ifate upumbavuwe

 

Hamad Hamad
27 Aprili 2014
Dodoma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.