KISWAHILI KINA WENYEWE

Haliwa Lisilowanywa

Haliwa katu haliwa, lau hatutaliwanya
Haliwa tena haliwa, tukiliachia mwanya
Haliwa mbona haliwa, tusijapojikushanya
Nga la kuwa haliwanywa, lisilowanywa haliwa

Haliwa hili haliwa, kiwa tutatulizana
Haliwa kamwe haliwa, miye nawambia tena
Baratu hili haliwa, ngojani mutajaona
Nga la kuwa haliwanywa, lisilowanywa haliwa

Haliwa jama haliwa, shoti tuwanye kikweli
Na tusipo halitawa, na tuwanye kikatili
Halitawa tukituwa, tupambane kulli hali
Nga la kuwa haliwanywa, lisipowanywa haliwa

Tukiliwanya litawa, kama tutawana kweli
Ila kwa hivi haliwa, madhli tuna zohali
Na kwa tushavyojigawa, kuwa hili ni muhali
E jamaa tuwanyeni nye!, lisipowanywa haliwa

Salma O. Hamad
Zanzibar
28 Februari 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.