KISWAHILI KINA WENYEWE

Kwaheri Bachu

Leo siku imefika, ya huzuni kutungia
Chozi halitakauka, Nyoyo zimejinamia
Bachu ameshatutoka, enda huko kwa jalia

Leo yametimilia, ya dhaaikatul mauti
Nasi tuliobakia, twausubiri wakati
Wetu hatujaujua, mchana ni lailati?

Umepigana hakika, Bachu, dini kuwa juu
Yakakukuta mashaka, na jeuri za wakuu
Hwekubali tetereka, Bachu, ni kidume mji huu

Yote ulotufundisha, twayatia matendoni
Kusudi kukamilisha, kazi yako ya mwanzoni
Japo dola yatutisha, yatuweka vifungoni

Ewe mola maulana, mpokee mja wako
Mpe kila la kufana, mjaze rehema zako
Mnyanyue juu sana, awe kwa wapendwa wako

Said O. Shoka
13 Februari 2013
Zanzibar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.