KISWAHILI KINA WENYEWE

Kitenzi ‘piga’ na ladha yake

Kiswahili kina ladha yake. Hapana shaka ni lugha zote, ingawa kwetu hili ndilo titi la mama, halishi hamu. Kitenzi ‘piga’ kinaweza kuonekana kuwa na maana mbaya katika hali yake ya awali, maana humaanisha ‘shambulia’, ‘dhuru’, ‘umiza’ na mengine yenye mshindo kama huo.

Lakini kwa ladha yake ilivyo njema, Kiswahili hukitumia kitenzi hiki kujengea vitenzi vyengine kadhaa vyenye maana tafauti kabisa na asili ya neno ‘piga’. Kwa mfano, ‘piga simu’, ‘piga soga’, ‘piga mbizi’, ‘piga moyo konde’, na mengineyo mengi.

Hebu nipe mifano zaidi uijuayo ya kitenzi ‘piga’ kiongezwapo na nomino.

 

2 thoughts on “Kitenzi ‘piga’ na ladha yake”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.