KISWAHILI KINA WENYEWE

Likutoshalo ni Dongo

Bada ya vyote kutwaa, ukavifanya ni vyako
Ukaviba kwa hadaa, vikawa miliki yako
Bado ukegaagaa, wataka ramba na mwiko?
Fisadi usotosheka, likutoshalo n’dongo

Pya kunnikukuta, sina kilichonibaki
Si nkuti si wa shuka, si mzima si maiti
Sasa nakwamba kopoka, utakalo hulipati
Likutoshalo n’dongo, fisadi usotosheka

Wenda dai uongezwe, yawe mbali masafayo
Kwangu miye kupunguzwe, nibakwi maji ya nyayo
Kwako kuje kujalizwe, ufurahike rohoyo
Unyanda hausogezwe, palipo ndipo kituo

Kwa husuda ulonayo, hakuna pakutoshapo
Duniya iwe maliyo, utamba mpa na hapo
Ela naiji siriyo, itabaki kuwa ndoto
Kitachosinza kiyuyo, ni dongo peke na moto

Hamad Hamad
20 Januari 2012
Copenhagen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.