KISWAHILI KINA WENYEWE

Nawaje

Nawaje na siye twenda, twenda haturudi nyuma
Waje wajavyo mafamba, katu hatutasimama
Tutenda tushajipanga, woga hatunao tena
Tutenda tukapambane

Wabofya hapabofyeka, papagumu amba chuma
Zama mpya zishafika, zama za kutuniana
Waje kwa mindu na shoka, kwa yiyo tutawanama
Wantuanza, tuwane

Nyuki ishalengwa ndimu, sasa hapebu kalika
Ng’ombe kakata ujamu, uhuruwe autaka
Na siye tumahajumu, kisasi twataka lipa
Pamoja tutasimama

Hamad Hamad
19 Januari 2012
Copenhagen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.