KISWAHILI KINA WENYEWE

Tahadhari na Ujana

Ujana jama ujana, ni jambo lenye kupita
Mfanowe kama jua, pale linapotoweka
Pasipo kuzingatia, tutakuja adhirika
Itatufika kadhia, tubaki kutapatapa

Khelef Nassor Riyamy
31 Disemba 2011
Pemba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.