KISWAHILI KINA WENYEWE

Umoja wa Kitaifa

Wamezuka limbukeni, kutuletea ghasia
Wanapita chini chini, kuwashawishi raia
Waache kutia kani, hapa tulipofikia
Sasa ni wakati wake, umoja wa kitaifa

Rai yangu hii hapa, nawapa Wazanzibaria
Tunoe visu kwa tupa, makali kuongezea
Tuwachinje hapa hapa, na vizazi vyao pia
Sasa ni wakati wake, umoja wa kitaifa

Seyph Njugu

Zanzibar

09 Mei 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.