KISWAHILI KINA WENYEWE

Dunia

Moyo usighururike, ukavamia dunia
Iache usiishike, mbali nayo bora kuwa
Wala usipaparike, joto la roho kungia
Hino si njema rafiki, hayebu mtu dunia

Waliila waloila, matumboni hayekaa
Bali kupata madhila, ‘kaitema kwa fazaa
Wakabaki lahaula, laitani nengejua
Hiino ndio dunia, ino i tele hadaa

Dunia kiti cha basi, paondokwapo pakawa
Humilikipo nafasi, yako maliyo ikawa
Uzitowo wa unyusi, hugwapo ukasikiwa
Yache dunia ipite, akherayo fikiria

Dunia hii i fyuka, si jambo la kuchezea
‘kiidasa yafyatuka, kitanzini kushangia
Wabaki wapaparika, ‘sijuwe pa kutokea
Shikamanana na yano, ndipo utaongokewa

Dunia haishindika, daima shindi i yoyo
Majabari huanguka, yakaramba zake nyayo
Waponao hupofuka, fimbo ‘kawa dira zao
Tamakani ewe moyo, sighilibike sikia

Dunia i danganyifu, usipotamburikiwa
Utaiona chekefu, ukadhani wachekewa
Tahamaki watilifu, ndani ya domo la chewa
Huno ndo wangu waadhi, ipuze ino dunia

Dunia ina wahaka, wa mja kutotuliya
Kila kukicha wataka, zaidi ya ulopewa
Yakupeleka kupoka, wastahikio pewa
Usifate mwendo uno, takupoteza dunia

Rabi ziongoze nyoyo, zetu siye waja wako
Zipende uyapendayo, zitii amri zako
Zifanye tu yalo ndiyo, yaso siyo yawe mwiko
Na siku ya hukumuyo, tufungiye peponiko.

Hamad Hamad
5 Mei 2011
Copenhagen

2 thoughts on “Dunia”

 1. Umekuwa mtu hadhi, kuuasa wako moyo
  Mfano wako ni ngazi, kwa wengine kuwa nao
  Dunia haina radhi, imekosa kwa Molao
  Thamaniye ni ajizi, muda mdogo ‘lonao
  Kwavyo nami napongeza, Dunia kujiepusha

 2. Gonga hodi wakwambie, dunia ni yetu sote
  Wala haina wenyewe, kwa hilo usiogope
  Wewe umo mie nimo, ili mambo yaongoke
  Dunia ni hii hii, mambo mengi yana tope
  Ukiyaweza si ndwele, ‘kishindwa usitoweke

Leave a Reply to Othman Haji Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.