KISWAHILI KINA WENYEWE

Zanzibar Yetu Sote

Mimi nawapa hongera, tena hongereni sana
Mumefanya ya busara, matendo ya kiungwana
Tukisimama imara, mambo yetu yatafana
Zanzibar ni yetu sote

Zanzibar ni yetu sote, lazima kuitetea
Tukiiacha itote, wenyewe tutaumia
Tukisimama kidete, nani atatuchezea?
Huu wajibu kwa wote

Huu wajibu kwa wote, ya mgambo imelia
Pale ulipo popote, ya mgambo imelia
Tumia nguvu yeyote, mawazo au rupia
Tupate Zanzibar yetu

Bin Hakum,
27 Aprili 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.