KISWAHILI KINA WENYEWE

Rabbi Twaja Kwako!

Mola wetu mtukufu
Mola wetu maarufu
Nchi yetu i dhaifu
Twaja kwako tukilia

Twaja kwako watukutu
Mafakiri tuso kitu
Tupokee Mola wetu
Pa kutuweka wajua

Yaondoshe majeraha
Na fadhaa na karaha
Thamma utupe na jaha
Utuongoze na njia

Uzidi wetu umuri
Na kila jambo la kheri
Tuondoshee ya shari
Mbele ilotukalia

Tunusuru waja wako
Kwa vioja na vituko
Ili tukae kitako
Na nyoyo kututulia

Seyph Njugu
25 Aprili 2011
Zanzibar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.