KISWAHILI KINA WENYEWE

Takusifu tangu leo

Sitazikusanya sifa, mabindoni haziweka
Hangoja siku ukifa, ndipo haja zitamka
Sifa hazitena sifa, msifiwa ‘kisha uka
‘Takusifu tangu leo, upate kujitambua

Wengi huwa wasifiwa, mauti kisha wakuta
Ukaona wapambiwa, sifa ziso mlahaka
“Marehemu alikuwa, mtu asokasoreka”
‘Tasaidiani sifa, kwa asiye zisikia?

Kama ni miko kusifu, mtu asijapo kufa
Mie ntaikashifu, miko ntaikiuka
‘Tamsifiani mfu, sifa zisizomfika?
‘Takusifu tangu leo, sharafuyo uijue

Wino upi utoshao, sifazo kuandikiza
Wapi ‘taweka kituo, kusema ‘shazimaliza
Nipewe chaki na mbao, sizisozi ‘tazisaza
‘Takusifu tangu leo, singoji haja chelewa

Nakusifu tangu leo, u’hai ukejiweza
Siku uto’jifiyayo, sisemi taja nyamaza
‘Tatizama wasifuo, na kina wakijiliza
‘Takusifu tangu leo, ujue ‘shakusifia

Kuna kufa mie kwanza, sifa ‘ta’ ‘shaziandika
Ajizi seifanyiza, sifazo hazilimbika
Nekusifu nekiweza, na mwenyeo ‘kaitika
Sifazo zesheheneza, idadi hazetajika

© Hamad Hamad
February 21, 2011
Copenhagen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.