KISWAHILI KINA WENYEWE

Kiti

Kiti kye miliki yangu, yukaja dhalimu
Yukaniondosha
Yukaiba hadhi yangu, na pya majukumu
Yukanivulisha
Kwa nguvu za walimwengu, na sauti ya kalamu
Yukajikalisha
Yukitumilia

Kiti kye na maguu mane, yukakihujumu
Kunidhalilisha
Yukataka yusimame, kwa yake isimu
Yangu kufutisha
Ndipo yukafanya shime, na yake kaumu
Yukajisimisha
Yukin’gan’gania

Kiti kye uthibitisho, wa wangu uhuru
Kuuhalalisha
Kye ni kitambulisho, kwa walio huru
Hijitambulisha
Changu tena sicho, kashanikusuru
Chini nakalishwa
Hebu kiachia

© Hamad Hamad
April 2, 2011
Geneva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.